Quiz: Pelsdyr

0%

Hvem stadfester forbudet mot pelsdyroppdrett i sitt program?

Riktig! Feil

I 2019 fikk Norge et forbud mot pelsdyroppdrett, med overgangstid frem til 2025, og millioner av skattekroner er allerede utbetalt i overgangsstøtte. Per mai 2021 er det bare 9 pelsfarmer igjen. NOAH anser det som helt urealistisk at forbudet vil reverseres. Det er likevel vesentlig, slik NOAH ser det, at partiene presiserer sin støtte til forbud mot pelsdyroppdrett, og anerkjenner viktigheten av loven.

Rødt vil «opprettholde forbudet mot pelsdyroppdrett». MDG vil «sikre gjennomføring av den vedtatte avviklingen av norsk pelsdyroppdrett innen 2025». SV vil «opprettholde forbudet mot pelsdyroppdrett». Venstre skriver: «Vi mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur. Derfor innførte vi forbud mot pelsdyrhold i forrige stortingsperiode.» Andre partier nevner ikke pels, bortsett fra KrF som, med negativ undertone mot loven, vil «sørge for tiltak som kan lette omstillingen for bønder som mister livsgrunnlaget sitt etter den styrte avviklingen av pelsdyrnæringen». AP nevner ikke pelsdyr, til tross for at NOAH erfarte at deler av programkomiteen ønsket å få inn stadfestelse av forbudet.

Hvem vil forby import og/eller salg av pelsprodukter?

Riktig! Feil

Selv om det er innført et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, er det fortsatt lov å importere pels fra oppdrett, så vel som fra fangst med metoder som er ulovlige her. Det importeres også pels fra hund, katt og kanin – selv om slik produksjon er ulovlig. Flere land vurderer nå importforbud mot pels. NOAH fremmet forbud mot import og salg av pelsprodukter med hjemmel i dyrevelferdsloven, overfor partiene.

Rødt vil «innføre importforbud mot pelsprodukter». MDG vil «forby import av produkter fra pelsdyroppdrett». Venstre vil «fullføre arbeidet ved å innføre importforbud mot pelsdyrprodukter». SV vil «forby import av produkt fra pelsdyroppdrett». Øvrige partier nevner ikke forbud mot pelsoppdrett/salg av pelsprodukter.

Hvem stemte for lov om nedleggelse av pelsnæringen i 2019?

Riktig! Feil

Bakgrunnen for forbudet mot pelsdyroppdrett var klare veterinærfaglige råd om dyrevelferd og en sterk opinion mot pelsdyroppdrett over flere år. Da Venstre kom inn i regjering, fikk de gjennomslag for å fremme et forslag om avvikling. NOAH hadde da kjempet i 28 år for dette, og vi møtte representanter fra Venstre, Høyre og FrP med appell om nedleggelse utenfor regjeringsforhandlingene. NOAHs årlige Fakkeltog mot pels var en viktig fremvisning av motstanden som til slutt overbeviste politikerne, og 15 fakkeltog ble avholdt før forbudet var på plass. Men fra vedtaket i regjeringsplattformen i 2018 og til loven ble vedtatt i 2019, var det flere politiske hindringer. NOAH jobbet hardt hele veien for at samtlige partier som hadde lovet det, skulle stemme for loven.

Siden forbudet ble innført ved en ny lov, var det to avstemninger i Stortinget. På den første avstemningen stemte alle partier for loven - unntatt SP og AP. Dette var svært sjokkerende siden NOAH hadde tett kontakt med AP og de lovet inn i det siste å stemme for loven. Deres begrunnelse for ikke å gjøre dette, var at de ønsket erstatningsordningen inn i loven istedenfor i forskrift. Etter ytterligere press, stemte AP for loven ved andre avstemning i Stortinget. Ved siste stemmeavgivning for lov om forbud mot pelsdyroppdrett, var det derfor kun SP som stemte mot loven. Dette er derfor riktig svar, og SP er eneste parti som stemte for at pelsdyr fortsatt skal sitte i bur.

Hvem uttalte seg negativt om nedleggelse av pelsnæringen i forbindelse med avstemningen?

Riktig! Feil

SP var det eneste partiet som stemte mot forbud mot pelsoppdrett, men flere andre partier uttalte seg negativt om nedleggelsen - og viste dermed at de brydde seg mindre om dyrenes velferd. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) kalte det en «helsvart dag for pelsbøndene». Landbruksministeren Olaug Bollestad (KrF) kalte pelsdyr-saken en «drittsak», og la ikke skjul på at hun synes nedleggelsen av pelsnæringen er en av de «vanskeligste sakene» hun har på sitt bord. Morten Ørsal Johanssen (FrP) uttalte «jeg sliter med å stemme for et forbud», og «Venstre fikk en knakende seier, og Frp tapte». Margunn Ebbesen i Høyre sa «forbud mot pelsdyrhold er ikke noe Høyre ønsker, men det er et kompromiss vi har kommet frem til i regjering, og da må det følges opp». Høyres leder Erna Solberg uttalte derimot allerede i 2013 at «pels er best på dyr».

Hvem har bidratt til at pelsbøndene nå får mer penger for å legge ned, enn det alle grønt-produserende bønder får i subsidier for å forsyne oss med mat?

Riktig! Feil

Ved nedleggelse av pelsnæringen estimerte man ca. 200 farmer (mer nøyaktig antall 170). Regjeringen la frem en erstatningspakke på 1,2 milliarder kroner for Stortinget i mars 2021. Etter mange klager fra pelsbøndene, har flere partier blitt enige om en erstatningspakke som kan komme opp i hele 3,4 milliarder kroner. Dette er mer penger enn det alle grønt-produserende bønder får i subsidier for å forsyne oss med mat: Overføringene til grøntnæringen over jordbruksavtalen er på mellom 2-3% av den totale rammen, og om vi legger årets ramme til grunn (926 millioner) blir tallet på kun mellom 19-29 millioner kroner. NOAH er for overgangsstøtte, men kritisk til at pelsbøndene overkompenseres. Bedre regler for dyr og miljø skal ikke kunne hindres ved alt for store kompensasjonsordninger. NOAH har fremmet overfor politikere at deler av pengene må være omstillingsmidler rettet mot bærekraftig grønt-produksjon. Dette har ikke skjedd. AP, FrP, SP og SV kom til enighet om en erstatningsordning våren 2021, som kan bety 3,4 milliarder skattekroner utbetalt direkte til pelsfarmerne.

Hvem var første stortingsparti som tok stilling mot pelsdyroppdrett?

Riktig! Feil

SV fremmet nedleggelse av pelsdyroppdrett i 2000. MDG var ikke stortingsparti da.

Pelsdyr
Ikke helt i mål!
Du må nok oppdatere deg litt mer på partienes politikk for dyrene. Heldigvis kan du gjøre det på disse sidene!

Tilbake til quizene
Dette var ganske bra!
Her har du kommet godt i gang med kunnskapen om partienes politikk for dyrene. Du kan lære mer på disse sidene!

Tilbake til quizene
Gratulerer!
Du har god oversikt over partienes politikk for dyrene. Lykke til med valget!

Tilbake til quizene

Del dine resultater: