Quiz: Dyr i underholdningen

0%

Hvem vil hindre at dyr utnyttes til underholdning?

Riktig! Feil

NOAH innså tidlig viktigheten av å jobbe mot bruken av dyr i sirkus, dyrehager og annen underholdning og fremvisning som kommuniserer til publikum at dyr er til for å utnyttes. Ulikt andre områder der utnytting av dyr ofte skjules for alt det er verdt, utnyttes dyr som fremvisningsobjekter helt åpenlyst. Dyr brukes til underholdning i en rekke sammenhenger, og NOAH fremmet fokus på dette overfor partiene. MDG er det eneste partiet som nevner utnyttelse av dyr i underholdning generelt, og vil «skjerpe regelverket for å hindre at dyr utnyttes i underholdningsøyemed».

Hvem nevner å fase ut utstilling av dyr til underholdningsformål i dyrehager?

Riktig! Feil

Stadig flere blir bevisst på at ville dyr hører hjemme i naturen, og ikke i fangenskap i dyrehager. Over 90-95 % av dyrene i dyrehager holdes kun fanget av økonomiske grunner og har ikke noe med bevaring å gjøre. Dyr i dyrehager opplever en rekke velferdsproblemer, og mange dyremødre av ulike arter «avviser» ungene sine som et resultat av stress. Hold av dyr i dyreparker er blitt forbudt i flere land, og dyrene blir i stedet overført til «sanctuaries». NOAH jobber for å fase ut bruk av dyr i dyrehager, forby innfangning av ville dyr til dyrehager og stanse avl av dyreunger som publikumsattraksjoner - og har fremmet dette overfor partiene. Ingen politiske partier nevner utfasing av dyrehager i sine partiprogrammer.

Hvem vil få bukt med avl og avliving av dyreunger i dyrehager?

Riktig! Feil

I dyrehager er det vanlig at dyreunger fungerer som publikumsattraksjoner mens de er små, men avlives når de blir store for å gi plass til nye publikumsattraksjoner. Rådet for dyreetikk kritiserte denne type avl i dyrehager som «en «bruk og kast»-mentalitet (som) vitner om manglende respekt for liv». NOAH har foreslått forbud mot å avle dyreunger som publikumsattraksjoner i dyrehager, som et viktig første skritt. Ingen partier nevner dette problemet i sine programmer.

Hvem nevner dyr i sirkus?

Riktig! Feil

Bruk av eksotiske dyr i sirkus ble i praksis forbudt i Norge med ny forskrift av 2016, og sirkusene sluttet med det noen år tidligere pga. NOAHs kampanje som resulterte i forbud i flere kommuner. Det er imidlertid lov med andre dyr i sirkus. Veterinærinstituttet har uttrykt at de er «bekymret for velferden til alle dyr som holdes i omreisende sirkus». Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd konstaterte at «Det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus». NOAH fremmet forbud mot bruk av dyr i sirkus. Rødt vil «innføre forbud mot ville dyr i sirkus». Øvrige partier nevner ikke sirkusdyr.

Hvem nevner kritikk mot troféjakt?

Riktig! Feil

Flere nordmenn reiser på jaktturer og driver troféjakt på globalt truede dyr. Det importeres flere slike troféer til Norge hvert år. Grenselinjen mot ulovlig jakt og korrupsjon er ofte tynn. Forskere har tatt til orde for at troféjakt gjør større skade på ville dyrepopulasjoner enn man før har antatt. Flere land har innført forbud mot import av troféer fra truede dyr. NOAH har fremmet forbud mot troféimport overfor norske myndigheter og politikere. Ingen partier nevner dette problemet i sine programmer.

Hvem vil ha strengere regler for konkurranser med dyr?

Riktig! Feil

I Norge arrangeres løpskonkurranser med både hest og hund. Dette er dyr mange har et forhold til, og som mange føler empati for. Likevel utnyttes de til konkurranser på måter som forårsaker store lidelser. I hestesport brukes flere typer smertefullt utstyr. Vitenskapskomiteen ved Veterinærinstituttet uttalte i en rapport fra 2017 at hunder som deltar i langdistanseløp «kan få mange helseproblemer». NOAH har satt fokus på problemet med bruk av dyr i konkurranser overfor politikerne. Ingen partier nevner dette problemet i sine programmer.

Hvilket parti fremmet NOAHs forslag om forbud mot eksotiske dyr i sirkus, i den første kommunen som vedtok dette (Tromsø)?

Riktig! Feil

MDG fremmet forslaget som ble vedtatt i 2014.

Dyr i underholdningen
Ikke helt i mål!
Du må nok oppdatere deg litt mer på partienes politikk for dyrene. Heldigvis kan du gjøre det på disse sidene!

Tilbake til quizene
Dette var ganske bra!
Her har du kommet godt i gang med kunnskapen om partienes politikk for dyrene. Du kan lære mer på disse sidene!

Tilbake til quizene
Gratulerer!
Du har god oversikt over partienes politikk for dyrene. Lykke til med valget!

Tilbake til quizene

Del dine resultater: