Quiz: Dyr i forsøk

0%

Hvem vil ha en sluttdato for bruk av dyr i dyreforsøk?

Riktig! Feil

Forsøksdyr lever ofte i stimulifattige bur, og risikerer å gjennomgå betydelig lidelse. Nederland har en intensjon om at landet skal være fritt for alle dyreforsøk innen 2025. I 2015 uttalte EU-kommisjonen at de «deler overbevisningen om at dyreforsøk bør fases ut i Europa». NOAH fremmet en lovfestet intensjon og plan om å fase ut dyreforsøk, overfor partiene.

Ingen norske partier har programfestet en intensjon om en sluttdato for bruk av dyr i dyreforsøk, og norske politikere ligger dermed bak EU i dette spørsmålet.

Hvem nevner reduksjon av dyreforsøk?

Riktig! Feil

I 2020 ble 2 282 710 dyr brukt i dyreforsøk i Norge, hvorav antallet fisk var ca. 2 millioner. Av pattedyr blir ca. 60 000 dyr brukt årlig i forsøk i Norge. Antallet pattedyr og fugler til forskning har ikke blitt redusert, til tross for at loven sier det er et mål å redusere antall dyr i forsøk. NOAH fremmet bl.a. en plan for å fase ut dyreforsøk ved å satse økonomisk på alternativer, og forby smertevoldende forsøk for kommersielle årsaker.

MDG vil «fase ut dyreforsøk der det er mulig, opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk og hindre unødvendige dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst». Rødt vil «begrense og fase ut bruk av forsøksdyr til annet enn medisinsk forskning, ved bl.a. å styrke utviklingen av alternativ til dyreforsøk og øremerke finansiering til dyrefri forskning og produkttesting. Så lenge det ikke finnes fullgode alternativer til dyreforsøk, kreves strengere rapportering for å kunne gjennomføre slike forsøk».

Hvem nevner alternativer til dyreforsøk?

Riktig! Feil

Det finnes et stort utvalg dyrefrie metoder både for forskning, produkttesting og undervisning, men potensialet for utvikling av slike metoder er langt større. Til tross for uttalt intensjon fra Stortinget helt tilbake til dyrevelferdsmeldingen (2003), investeres det i Norge svært lite i utvikling og implementering av dyrefrie metoder. Dyrefri forskning utvikles stadig, men Norge bidrar nesten ikke med penger til dette. NOAH har foreslått for partiene å øremerke større midler til dyrefri forskning.

SV vil «i størst mulig grad erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable». MDG vil «fase ut dyreforsøk der det er mulig, opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk og hindre unødvendige dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst». Rødt vil «begrense og fase ut bruk av forsøksdyr til annet enn medisinsk forskning, ved bl.a. å styrke utviklingen av alternativ til dyreforsøk og øremerke finansiering til dyrefri forskning og produkttesting. Så lenge det ikke finnes fullgode alternativer til dyreforsøk, kreves strengere rapportering for å kunne gjennomføre slike forsøk». Ingen andre partier nevner dyreforsøk i programmene sine.

Hvem sier de vil forby dyreforsøk i undervisningen?

Riktig! Feil

Fortsatt brukes dyreforsøk i undervisningen på universiteter og høyskoler, til tross for at mange læresteder rundt i verden har gått helt bort i fra dette. Undervisning er et tema hvor det finnes svært mange alternativer, som også er mer effektive enn dyreforsøk. NOAH fremmet forbud mot dyreforsøk i undervisningen overfor partiene. Imidlertid er det per nå ingen partiet som nevner dette spesifikt.

Hvem stilte kritiske spørsmål i Stortinget om bruk av dyreforsøk i forrige periode?

Riktig! Feil

Selv om de ulike partiene synes å ha lite fokus på dyreforsøk som tema, hender det at politikere tar dette opp i Stortinget. Venstre stilte i 2018 spørsmålet «Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle ambisjonen om de 3 R-ene for mindre bruk av smertefulle forsøk på dyr?» SV spurte i 2018 «Hvorfor er ikke komiteen for beskyttelse av forsøksdyr kommet på plass, og vil landbruksministeren sørge for fortgang i opprettelsen av komiteen, så forsøksdyrene i Norge får den beskyttelsen og ivaretakelsen de har krav på?» Ulf Isak Leirstein stilte i 2021 spørsmål om forsøk på vill vågehval: «Føler statsråden seg trygg på at de dyrevernmessige konsekvensene er nøye vurdert ved dette forsøket?» Leirstein var lenge representant for FrP, men var uavhengig representant på tidspunktet for spørsmålet. FrP «krediteres» likevel for hans spørsmål, da de i forrige periode stilte 3 spørsmål om å øke ressursene til alternativer til dyreforsøk…

Hvilket parti samarbeidet med NOAH i forsøk på å hindre nedleggelse av Forsøksdyrutvalget?

Riktig! Feil

Forsøksdyrutvalget ble lagt ned i 2015, og dette er den første og hittil eneste saken hvor Senterpartiet har fremmet et forslag fra NOAH...

Dyr i forsøk
Ikke helt i mål!
Du må nok oppdatere deg litt mer på partienes politikk for dyrene. Heldigvis kan du gjøre det på disse sidene!

Tilbake til quizene
Dette var ganske bra!
Her har du kommet godt i gang med kunnskapen om partienes politikk for dyrene. Du kan lære mer på disse sidene!

Tilbake til quizene
Gratulerer!
Du har god oversikt over partienes politikk for dyrene. Lykke til med valget!

Tilbake til quizene

Del dine resultater: