Partiene

Se hvilken poengsum de ulike partiene har fått ut ifra deres partiprogrammer og faktisk politikk.

5/10

Høyre

Høyre har i regjering vært med å legge ned pelsnæringen og etablere dyrepoliti – og de har ikke frontet dyrefiendtlig politikk like aktivt som andre partier. Selv om programmet kun har noen få positive punkter for dyr, oppnår de derfor 5 poeng.

2/10

Kristelig Folkeparti

KrFs program nevner knapt dyrevelferd. De har flere negative punkter om bl.a. rovdyr og sel- og hvalfangst. Selv om partiet var med på nedleggelse av pelsnæringen, har de uttalt seg negativt om dette og andre dyrerettighetssaker og oppnår kun 2 poeng.

9/10

Miljøpartiet De Grønne

MDG holder posisjonen som et godt valg for dyrene. Programmet har mange konkrete punkter i eget dyrevelferdskapittel – herunder dyrs egenverdi inn i Grunnloven. Men de burde vært tydeligere på rovdyrvern og mot kjøttsubsidier. De får 9 poeng.

7/10

Rødt

Rødt har fått et meget godt dyrevelferdskapittel med mange konkrete punkter. De får imidlertid trekk for å ikke ha hatt fokus på dyrene i praktisk politikk. De er også utydelige på rovdyrvern og kjøtt-kutt, og ender på 7 poeng.

7/10

Sosialistisk Venstreparti

SV er på dyrenes side i praktisk politikk. Programmet har imidlertid kun et underkapittel for dyr, med noen gode punkter. De er for utydelige på rovdyrvern og behovet for kjøtt-kutt. De får 7 poeng mest basert på sin innsats i Stortinget.

9/10

Venstre

Venstre har æren for at pelsdyroppdrett nå er forbudt. De har prioritert dyrene i regjeringsforhandlinger, og det gir dem 9 poeng. De er også tydelige på kjøtt-kutt og rovdyrvern i programmet, samt har noen gode punkter i eget kapittel om dyrevelferd.

1/10

Senterpartiet

SP fortsetter å rendyrke sin profil som partiet som setter næring foran hensyn til dyr – alltid. SP har profilert seg på å øke kjøttproduksjon og skyte flere rovdyr. Men de får 1 poeng for å også ville øke grøntproduksjonen.

3/10

Arbeiderpartiet

APs program nevner dyrevelferd – men det er også alt. Deres rovdyrkapittel er sterkt negativt, og på Stortinget har de prioritert dårligere vern av truede dyr. Tidligere vedtak mot pelsnæringen kan ikke redde dem fra å få kun 3 poeng denne gang.

4/10

Fremskrittspartiet

FrP får pluss for å ha ført frem dyrepolitisaken, og bidratt til nedlegging av pelsnæringen. For dette får de 4 poeng. Men deres nye program er preget av mange negative vedtak for dyr – særlig ville dyr og landbruksdyr.